Metoda

stampW naszej pracy z dzieckiem czerpiemy głównie z metody stworzonej przez dr Marię Montessori. 

Kim była Maria Montessori? 

To lekarz, antropolog  i pedagog w jednej osobie. Ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca kochający i szanujący dzieci. Przez wiele lat pracy z nimi zauważyła, że każdy człowiek uczy się w specyficzny dla siebie sposób. Kluczem do czerpania radości z nauki nie jest wcale nauczyciel, ale przede wszystkim odpowiednio inspirujące środowisko, które jest  iskrą do rozwoju.

Czy widzieliście państwo kiedyś niemowlę, które trzeba by uczyć pełzać, siadać, chodzić? Nie, bo dzieci, gdy stworzymy im do tego odpowiednie warunki, przygotujemy otoczenie, by mogło to robić, samo chce się uczyć. Ta spontaniczna nauka, wsparta przez dorosłych jest kołem napędowym całego rozwoju. Jedna umiejętność wyzwala chęć nabycia kolejnej.

Na tym skupiła się Maria Montessori – na stworzeniu takich pomocy edukacyjnych, które swoim wyglądem, konstrukcją, kształtem, czy właściwościami wyzwolą w dzieciach spontaniczną chęć sięgnięcia po nie. Dziecko pracuje z pomocami, które samo wybrało i robi to indywidualnie w odpowiednim do swoich możliwości tempie. Nie jest poganiane i oceniane. Samo pracuje na swój sukces, a gdy go osiągnie, dąży do zdobycia kolejnego. W ten sposób może rozwijać się w indywidualnym dla siebie tempie w różnych obszarach. Rolą nauczyciela jest przygotowywanie mu otoczenia, które pobudzi chęć dziecka do zdobywania wiedzy. Nauczyciel obserwuje też trudności jakie napotyka dziecko oraz modyfikuje pomoce i sposób  pracy podopiecznego w taki sposób, by mogła się ona skończyć pokonaniem tych trudności.

Konwencjonalny system edukacji zapomina czasami o potencjale, jaki tkwi w dziecku, nadmiernie skupiając się na osobie nauczyciela i jego roli w zdobywaniu wiedzy. Jest ona oczywiście nie do przecenienia, ale tylko wówczas skuteczna, jeśli dopasuje się ją do każdego dziecka indywidualnie. W tym właśnie tkwi tajemnica skuteczności i potencjału, jakimi cechuje się przedszkole Montessori oraz szkoły prowadzone tą metodą.

Jak pracujemy?

Nasz zespół składa się zawsze z dwóch osób: psychologa i pedagoga. Oboje oni pracują nad rozpoznaniem trudności natury psychicznej i edukacyjnej, które uniemożliwiają dziecku prawidłowy rozwój. Następnie razem opracowują plan działania i dobierają lub tworzą pomoce dla konkretnego dziecka, by dzięki pracy z nimi mogło ono przezwyciężyć trudności i osiągnąć sukces.

Co nas wyróżnia?

W szkole instytucja psychologa i nauczyciela są rozdzielone. Oczywiście, istnieje między nimi współpraca, ale gdy dziecko przejawia problemy edukacyjne, to wysyłane jest do specjalisty pedagoga lub do nauczyciela przedmiotu na korepetycje. Wówczas praca skupiona jest na obszarze trudności w nauce z pominięciem ograniczeń psychologicznych dziecka, które idą zazwyczaj w parze z kłopotami edukacyjnymi. Podobnie, gdy dziecko ma problem z zachowaniem w domu, czy w szkole, to szukamy pomocy u psychologa, zupełnie pomijając sferę edukacji, z którą musi się ono przecież codziennie mierzyć.

Nasze rozwiązanie jest kompleksowe. Nie rozdzielamy obszaru nauki i edukacji wierząc, że jeden towarzyszy drugiemu, wzajemnie się uzupełniając. Tym właśnie wyróżnia się edukacja Montessori. Metoda stworzona przez włoską lekarkę pokazuje, że zdobywanie wiedzy może być terapeutyczne, my idziemy dalej, chcemy by terapia wzmacniała także zasoby wiedzy naszych dzieci i stawała się narzędziem do osiągania przez nie sukcesu.

Dlaczego takie miejsce?

Przedszkola i szkoły Montessori są zwykle prowadzone przez ludzi zaangażowanych i rozumiejących edukację Montessori. Tak jest w większości wypadków w Trójmieście i każdemu, kto ma takie możliwości, z całego serca polecamy te placówki. Jednak problem z ich dostępnością, zarówno lokalizacyjną jak i finansową skłonił nas do tego, by udostępnić edukację Montessori także tym dzieciom, które na co dzień uczą się w placówkach prowadzonych metodą konwencjonalną lub też uczone są w domu przez rodziców w ramach edukacji domowej. Szkoda by było, żeby tyle dobra, ile tkwi w tym sposobie nauki i stworzonych do niego pomocach, udostępniać tylko wąskiemu gronu dzieci. Nie oferujemy Państwu stricte szkoły czy przedszkola Montessori, ale otwieramy szeroko drzwi do montessoriańskiej edukacji i zapraszamy, żeby przyjść, przyjrzeć się, skorzystać. Nasza oferta to oczywiście tylko namiastka tej pedagogiki, ale czasami wystarczy tylko kubek ciepłej herbaty, żeby się ogrzać i móc iść dalej… U nas jest ciepło, przytulnie, a atmosfera sprzyja rozwojowi. Czekamy na dzieci i Państwa. Nasza siedziba, to Gdynia-Trójmiasto, blisko obwodnicy Trójmiasta.